Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sarajevo - Radionica o pravima i obavezama poslodavaca u postupku inspekcijskog nadzora


  Četvrtak, Novembar 28. 2019

  11:00 h


Udruženje poslodavaca u FBiH prepoznalo potrebu za edukaciju članova UPFBiH, kroz radionicu o pravima i obavezama u postupku inspekcijskog nadzora, koja bi imala za cilj sprječavanje kažnjavanja poslodavaca, poboljšanje poslovne klime i promociju preventivnih u odnosu na represivne mjere.

Primarni cilj radionice je educirati poslovne subjekte o pravima i obavezama poslodavaca u postupku inspekcijskog nadzora, značaju inspekcijskog nadzora kao i načinu obavljanja nadzora.

Radionica će se održati 28. novembra 2019. godine u prostorijama generalne direkcije BH Pošte, Obala Kulina bana 8, u Sarajevu sa početkom od 11:00 sati.

Arhiva