Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sajam GRAPOS EXPO od 24. do 28. aprila 2018. godine


  Utorak, April 24. 2018

  10:00 h


Profil sajma

GRAPOS EXPO je sajam poduzetništva i obrta širokog spektra, međunarodnog karaktera i razvojno-edukativnog usmjerenja. Sajam se profilira se kao sajam dostignuća proizvodnog i uslužnog poduzetništva i obrta, starih i umjetničkih zanata te kvalitetnih uvjeta iz okruženja koji doprinose razvoju poduzetništva i obrta.

Vizija projekta GRAPOS-EXPO

Grapos Expo je najveći sajam poduzetništva i obrta u regionu koji okuplja sve relevantne institucije i kompanije na jednom mjestu.

Misija projekta GRAPOS-EXPO

Postati najveći sajam poduzetništva i obrta u našoj regiji i pozicionirati se kao najveći poduzetnički događaj u Bosni i Hercegovini. Grapos Expo je generator razvoja privrede, podrška poduzetništvu i obrtu te mjesto okupljanja svih stakeholdera vezanih za napredak privrede u BiH.

Više na linku OVDJE.


Arhiva