Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Regionalna konferencija o porodičnom preduzetništvu Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore


  Srijeda, Novembar 29. 2017

  16:00 h


Regionalna konferencija o porodičnom preduzetništvu Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore će početi svečanom večerom 29. novembra u 19:00 sati na Jahorini, u hotelu Termag.

Ciljevi Regionalne konferencije o porodičnom preduzetništvu su:

·  da ohrabri nezaposlena lica na samozapošljavanje i umrežavanje

·  da podstakne dijalog svih relevantnih subjekata u društvu -  o kreiranju povoljnog poslovnog ambijenta za osnivanje i razvoj porodičnih preduzeća

·  uvođenje znanja iz oblasti preduzetništva u obrazovni sistem

·  veće učešće preduzenika u procesima ekonomskog odlučivanja

·  da pomogne umrežavanju preduzetnika iz Srbije, Bosne i HercegovineH i Crne Gore


Arhiva