Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Radionica u Bihaću o projektu "Investiraj u BiH"


  Utorak, Mart 29. 2022

  09:00 h


Fondacija Mozaik i 18 jedinica lokalne samouprave iz Bosne i Hercegovine, među kojima je i Grad Bihać, nedavno su pokrenuli projekat „Investiraj u BiH" namijenjen pravnim ili fizičkim licima koja su pokrenula ili pokreću biznis a u čijoj vlasničkoj strukturi je i osoba iz dijaspore. Trenutno je u toku javni poziv za financiranje poslovnih poduhvata iz Fonda Fondacije Mozaik i 18 jedinica lokalne samouprave. Više informacija o Projektu dostupno je na: https://www.bihac.org/clanak/dostupan-fond-od-12-miliona-km-bespovratnih-sredstava-za-ulaganja-iz-dijaspore/307

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na radionicu koju Grad Bihać i Fondacija Mozaik organiziraju s ciljem da se različitim akterima sa područja grada Bihaća detaljnije predstave vrijednosti projekta „Investraj u BiH" kao i drugih potencijalnih programa namijenjenih dijaspori.

Radionica će se održati 29. marta 2022. godine u Startup studiju Bihać sa početkom u 9:00 sati.

Imajući u vidu vašu zauzetost i ograničeno vrijeme koje možete izdvojiti, planirali smo da radionica traje nepuna dva sata nakon čega je planiran zajednički ručak.

Prisustvo je potrebno potvrditi do 25.03.2022. godine putem e-maila alana.fajkovic@bihac.org

Dnevni red radionice

09:00 - 09:45-Prezentacija ekosistema za razvoj saradnje i poslovnih poduhvata sa dijasporom   
09.45 – 11:00-Način funkcioniranja Fonda za poslovne poduhvat i digitalne mogućnosti za razvoj ekositema kroz lonaceXpo   
od 11:00- Ručak/doručak

Arhiva