Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Radionica "Tehnička asistencija za LEP-ove"


  Utorak, Januar 22. 2019

  11:00 h


Nakon radionice o institucionalnom razvoju LEP-ova i detaljne analize potreba, ILO je pripremio prijedlog tehničke asistencije za LEP-ove. Angažirana je konsultantica koja će pomoći određenom broju odabranih LEP-ova da unaprijede svoj institucionalni razvoj u skladu sa preporukama.

Udruženje poslodavaca FBiH je zajedno sa partnerima koji realizuju projekat „Promocija dualnog obrazovanja putem pilot projekta i edukacije" odabrano za pružanje tehničke asistencije kroz organizovanje radionice.

Radionica će se održati  22.01.2019. godine (utorak) u vremenu od 11-14 sati  prostorijama Udruženja poslodavaca FBiH, Mula Mustafe Bašeskije 12/III.


Arhiva