Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Prvi edukacijski seminar "Jačanje kapaciteta ciljnih grupa u dualnom obrazovanju"


  Utorak, April 24. 2018

  09:00 h


Prvi edukacijski seminar "Jačanje kapaciteta ciljnih grupa u dualnom obrazovanju" po pilot projektu Udruženja poslodavaca FBiH "Promocija dualnog obrazovanja putem pilot projekta i edukacije" održat će se 24. aprila 2018. godine sa početkom od 09:00 sati u Hotelu Bosnia.
 

Arhiva