Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Prijave za Nagradu za biznis lidere održivog razvoja 2022 - rok za prijavu 15. april


  Petak, April 15. 2022

  12:00 h


Teme za Nagradu za biznis lidere održivog razvoja u BiH 2022. su "Ljudi” i "Resursi i okoliš”.

Kompanija se može prijaviti za bilo koju temu ili na obje teme. Nagrada se dodjeljuje biznis liderima održivog razvoja u svakoj kategoriji (mikro, male, srednje i velike kompanije) i u određenom tematskom području. Ukupni pobjednik takmičenja proglašava se među kompanijama koje su se prijavile u obje kategorije.

Prijavu i više informacija pročitajte OVDJE.

Arhiva