Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Prihvaćen Nacrt zakona o izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju

Prihvaćen Nacrt zakona o izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju
Zastupnici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH su na sjednici održanoj 26.07.2022. godine prihvatili Nacrt zakona o izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji je predložio nezavisni zastupnik Ramiz Karić.

"Predložene izmjene Zakona imaju cilj da se obaveza naknade plaće za vrijeme bolovanja na teret poslodavca smanji sa 42 na 15 dana" istakao je Karić.

Prema predloženom rješenju vrijeme plaćanja naknade sve dok osiguranik nije radno sposoban odnosno do pravosnažnosti odluke nadležnog tijela o utvrđivanju invalidnosti osiguranika se ograničava na prvih 15 dana bolovanja.

"Predložene izmjene dovode do rasterećenja poslodavaca i poboljšanja poslovnog ambijenta" poručio je Karić.

Zastupnicima se obratio i predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović koji je naveo da UPFBiH podržava donošenje navedenog zakonskog rješenja.

"Detaljno smo analizirali bolovanje i sisteme u drugim zemljama. Prosječno vrijeme u Europi bolovanja je 6,5 radnih dana. Bugari imaju 22 radna dana, Turci 2,8. Kod nas ne postoji zvanična statistika, a mi imamo tri puta veće bolovanje nego u Europi. Ključni problem je što je bolovanje postalo jedan standard. Ovo je sistemski način da se smanji zloupotreba bolovanja" rekao je Smailbegović.

Nacrt zakona upućen je u javnu raspravu od 60 dana.