Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Press-konferencija UPFBiH i tri granska sindikata


  Utorak, Novembar 23. 2021

  11:00 h


Predstavnici Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine i tri sindikata iz realnog sektora održat će press-konferenciju u utorak, 23. novembra 2021. godine u 11:00 sati, Hotel Bosnia, Kulovića 9, Sarajevo.

Tema press-konferencije je negativan uticaj najvećeg opterećenja cijene rada u svijetu na povećanje plaća zaposlenih i negativni efekti povećanja cijena električne energije za privredu u smislu zatvaranja firmi i gašenja radnih mjesta.

Arhiva