Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Pres-konferencija UPFBiH o realizaciji "Inicijative 20+5+6"


  Srijeda, Juli 03. 2019

  11:30 h


Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine organizira pres-konferenciju o realizaciji „Inicijative 20+5+6", a koja ima za cilj rasterećenje privrede i poboljšanje poslovnog ambijenta.

Pres-konferencija će se održati u srijedu, 03. jula 2019. godine u 11:30 sati u Hotelu Europa, Vladislava Skarića 5, Sarajevo.

 

„Inicijativa 20+5+6" je većinom glasova podržana na tematskoj sjednici Zastupničkog doma PFBiH, održanoj sredinom aprila 2019. godine. Tada je zaključeno da zakone treba da pripreme Federalna vlada i resorna ministarstva te da ih upute u parlamentarnu proceduru u roku od 60 dana, u skladu s Ustavom FBiH. Vlada je bila zadužena da u istom roku bude održana i sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH. Do danas, zaključci sa sjednice nisu implementirani.

Na pres-konferenciji predstavnicima medija obratit će se:

 

•   Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH

•   Branimir Muidža, predsjednik Vijeća stranih investitora BiH

•   Snježana Kopruner, član UO Udruženja poslovaca FBiH i direktorica GS-TMS

•   Edin Ibrahimpašić, član ESV-a FBiH i direktor Bihaćke pivovare


Arhiva