Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Pres-konferencija povodom blokade rada ESV-a FBiH i potpisivanja granskih kolektivnih ugovora


  Petak, Januar 19. 2018

  11:00 h


Pres-konferencija Udruženja poslodavaca FBiH će se održati u petak 19.01.2018. godine u 11:00 sati u Hotelu Bosnia (Kulovića 9), a tema je neodržavanja sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH i blokiranje socijalnog dijaloga.

Arhiva