Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Pres-konferencija na temu: "Udruženje poslodavaca FBiH traži obavezno uključivanje poslodavaca u donošenje propisa u FBiH


  Petak, Maj 18. 2018

  11:00 h


Pres-konferencija Udruženja poslodavaca FBiH: „Udruženje poslodavaca FBiH traži obavezno uključivanje poslodavaca u donošenje propisa u FBiH" održat će se u petak 18. maja 2018. godine u Hotelu Bosnia (Kulovića 9) u 11:00 sati.

Naime, Udruženje poslodavaca FBiH traži direktno uključivanje u donošenje zakonskih propisa, a kako bi se predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti upoznali sa mišljenjem i stavovima poslodavaca, ali i sindikata kao članova Ekonomsko socijalnog vijeća za teritoriju FBiH o zakonima i odlukama koje donose Vlada i Parlament FBiH. Također, Udruženje od Vlade FBiH zahtjeva formiranje koordinacionog tijela koje bi razmatralo opravdanost ukidanja/smanjenja parafiskalnih nameta.


Arhiva