Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Pregovarački timovi UPFBiH i Sindikata hemije i nemetala potpisali Protokol o vođenju pregovora za zaključivanje kolektivnog ugovora za ovu djelatnost

Pregovarački timovi UPFBiH i Sindikata hemije i nemetala potpisali Protokol o vođenju pregovora za zaključivanje kolektivnog ugovora za ovu djelatnost
Na sastanku pregovaračkih timova Udruženja poslodavaca FBiH i Samostalnog sindikata radnika hemije i nemetala u FBiH potpisan je Protokol o vođenju pregovora za zaključivanje Kolektivnog ugovora za djelatnost hemije i nemetala u FBiH.

Sastanak je održan 06. oktobra 2021. godine te su potpisivanjem Protokola zvanično otpočeli pregovori za potpisivanje ovog kolektivnog ugovora.