Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Pregled članova Zakona o radu FBiH, Zakona o vijeću uposlenika FBiH i kolektivnih ugovora

Pregled članova Zakona o radu FBiH, Zakona o vijeću uposlenika FBiH i kolektivnih ugovora
Na traženje većeg broja članica, Udruženje poslodavaca FBiH je sačinilo pregled članova Zakona o radu FBiH, Zakona o vijeću uposlenika FBiH i kolektivnih ugovora o pravima i obavezama poslodavaca, koji definišu godišnji odmor, nakandu plaća, otkaz i otpremninu.