Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Predsjednik UPFBiH sa ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH o zabrani izvoza oblovine, drveta i peleta

Predsjednik UPFBiH sa ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH o zabrani izvoza oblovine, drveta i peleta
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac razgovarao je 07.06.2022. godine sa federalnim ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudinom Dedićem, predsjednikom Udruženja poslodavaca FBiH Adnanom Smailbegovićem i predstavnicima Privredne komore o potrebi usvajanja odluke o privremenoj zabrani izvoza oblovine, ogrjevnog drveta i peleta.

Sagovornici su usaglasili da je prioritetno u što skorijem vremenskom roku onemogućiti izvoz oblovine, ogrjevnog drveta i peleta bez uslovljavanja ranije potpisanim ugovorima.

- Stavovi nadležnih institucija Federacije BiH i RS-a o neophodnosti usvajanja ove odluke su usaglašeni i identični, što je ohrabrujuća vijest za domaće proizvođače i drvoprerađivače - istakao je Košarac.

Najavio je da će, nakon obavljenih konsultacija sa predstavnicima resornih entitetskih ministarstava, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH do kraja tekuće sedmice pripremiti prijedlog odluke kojom se privremeno zabranjuje izvoz oblovine, ogrjevnog drveta i peleta iz BiH, a kako bi se u konačnici odluka mogla naći na Vijeću ministara BiH do kraja ovog mjeseca.