Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Pravilnika o izmjenanama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u nije riješio pitanje poreznog priznavanja troškova amortizacije za imovinu u najam

Pravilnika o izmjenanama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u nije riješio pitanje poreznog priznavanja troškova amortizacije za imovinu u najam

Sastanak predstavnika Udruženja poslodavaca FBiH, Vijeća stranih investitora BiH i Privredne komore FBiH održan je 27. decembra 2019. godine na kojem se razgovaralo o primjeni MSFI 16 standarda „Najmovi" i o izmjeni Pravilnika o izmjenanama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u.

Sastaknu su također prisustvovali i finansijski direktori velikih kompanija članica UPFBiH, predstavnici revizorskih kuća, kao i samostalni računovođe i revizori koji su članovi Saveza računovođa i revizora u FBiH.

Nime, uvođenjem novog standarda MSFI 16 „Najmovi" sredstva uzeta pod operativnim najmom više nemaju tretman troška već stalnog sredstva. Na ovaj način poslodavci su neopravdano izloženi troškovima obzirom da ministartvo nije pristupilo izmjeni Zakona o porezu na dobit već pitanje poreznog priznavanja troškova amortizacije za imovinu u najmu pokušalo riješiti izmjenom Pravilnika.

Na sastanku je istaknuto da se navedenim pravilnikom nije riješen problem poreznog priznavanja troškova amortizacija obzirom da je to zakonska materija, te da se treba pristupiti izmjeni člana 19. Zakona o porezu na dobit kojim se definiše ovo pitanje.

Na sastanku je zaključeno da će ove tri organizacije pripremiti zajedničku inicijativu za izmjenu zakona i dostaviti je Ministarstvu finansija FBiH.