Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Potpisivanje Zajedničke platforme za vođenje socijalnog dijaloga


  Srijeda, Juni 09. 2021

  14:07 h


Potpisivanje Zajedničke platforme za vođenje socijalnog dijaloga između Udruženja poslodavaca Federacije BiH i granskih sindikata realnog sektora će biti upriličeno u zgradi Energoinvesta, ulica  09. juna 2021. godine u 10:00 sati.

Socijalni partneri su saglasni da je neophodno raditi na izgradnji i očuvanju međusobnog povjerenja, te će platforma poslužiti kao osnova za vođenje socijalnog dijalog i zajednički nastup prema institucijama vlasti u svim oblastima gdje postoji obostrani interes.

Platformu će, ispred Udruženja poslodavaca FBiH potpisati predsjednik Adnan Smailbegović, direktor Mladen Pandurević te član IO Snježanja Koepruner, kao i predsjednici Sindikata metalaca FBiH, Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH, Sindikata građevinarstva i industrije građevinskog materijala BiH, Samostalnog sindikata radnika hemije i nemetala u FBiH, Sindikata tekstila, kože, obuće i gume FBiH i Samostalnog sindikata saobraćaja i veza u BiH.

Platforma je osnova za uspostavljanje stalne koordinacije aktivnosti između Udruženja poslodavaca FBiH i granskih sindikata realnog sektora te je otvorena za pristupanje i drugih granskih sindikata.

Arhiva