Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Potpisivanje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost drvne i papirne industrije u FBiH


  Utorak, Septembar 21. 2021

  09:45 h


Potpisivanje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost drvne i papirne industrije u FBiH će se održati u utorak, 21. septembra 2021. godine u 11:00 sati, u kompaniji Inside by Ećo, Pijačna 6, Sarajevo.

Kolektivni ugovor će ispred Udruženja poslodavaca FBiH/Grupacije poslodavaca za djelatnost drvne i papirne industrije potpisati Suhad Ećo i predsjednica Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH Lejla Ćatić.

Arhiva