Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Potpisan Memorandum o saradnji s ciljem unapređenja inkluzivnog zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Potpisan Memorandum o saradnji s ciljem unapređenja inkluzivnog zapošljavanja osoba sa invaliditetom
Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine i Udruženje Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine danas su u Sarajevu potpisali Memorandum o saradnji. Saradnja je uspostavljena u okviru projekta "Inkluzivno zapošljavanje osoba s intelektualnim invaliditetom” koji ima za cilj jačanje specifičnih uslova za pristup otvorenom tržištu rada i stvaranje ekonomskih prilika za žene i muškarce s intelektualnim invaliditetom kroz razvoj i pilotiranje inkluzivne usluge za zapošljavanje i samozapošljavanje osoba s intelektualnim invaliditetom. Projekat se sprovodi u saradnji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike i Federalnim zavodom za zapošljavanje, a sredstva za njegovo ostvarivanje osigurana su putem podrške Švicarske ambasade u Bosni i Hercegovini.

Ključne aktivnosti ovog projekta obuhvataju razvoj i pilotiranje modela inkluzivne usluge službi za zapošljavanje namijenjenih osobama s intelektualnim invaliditetom tokom njihove tranzicije od obrazovanja do ulaska na tržište rada. Ove aktivnosti će se sprovoditi u saradnji sa službama za zapošljavanje i poslodavcima iz četiri kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine: Kantona Sarajevo, Zeničko-dobojskog kantona, Hercegovačko-neretvanskog kantona i Tuzlanskog kantona.

Kroz dugogodišnje iskustvo rada Udruženja Život sa Down sindromom FBiH, vrlo je izražena važnost angažmana mladih osoba sa Down sindromom na otvorenom tržištu rada. Rad im donosi neprocjenjivu vrijednost u svakom aspektu – društvenom, ekonomskom, psihološkom i zdravstvenom. Poslodavci koji su imali priliku raditi s mladima s Down sindromom izražavali su zadovoljstvo njihovom predanošću zadacima.

"Kroz usko partnerstvo s poslodavcima, prepoznali smo neophodnost podrške kako osobama sa Down sindromom, tako i samim poslodavcima, prepoznajući je kao ključnu komponentu za prevazilaženje određenih izazova. Ovim projektom obuhvatili smo sve prethodno uočene potrebe za podrškom, kako bismo olakšali proces zapošljavanja, tranzicije i prilagodbe radnih zadataka. Zahvaljujući saradnji s relevantnim javnim institucijama, ovim projektom kreirat ćemo i pilotirati inkluzivnu uslugu kojom će službe pružiti podršku prilikom zapošljavanja osoba s intelektualnim invaliditetom. To postižemo jačanjem kompetencija savjetodavaca kantonalnih službi za zapošljavanje i osiguravanjem konkretne podrške, poslodavcima i osobama sa intelektualnim invaliditetom, putem radnog asistenta. Vjerujemo da će ova poboljšana usluga značajno povećati mogućnosti zapošljavanja tražiocima posla sa intelektualnim invaliditetom, istovremeno olakšavajući poslodavcima proces njihovog uključivanja u radni ambijent. Pilot model, koji ćemo razvijati u četiri kantona, očekujemo da će se dalje proširiti u cijeloj zemlji, te na taj način doprinijeti stvaranju okruženja koje će potaknuti veću zapošljivost i olakšati pristup radnoj snazi" izjavila je predsjednica udruženja Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine Sevdija Kujović.

Radi se o temi koja nije visoko na listi prioriteta naših institucija, a posebno je jasno da nemamo razvijen sistem ni propise koji uređuju zapošljavanje osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada.

"Posebno je nerazvijena oblast rada osoba sa intelektualnim invaliditetom i mogućnošću njihovog radnog angažmana. O ovom pitanju ni vlasti ni poslodavci nemaju puno znanja ni iskustva i iz tog razloga projekat je veoma važan za sve učesnike, a posebno za ciljane grupe i njihove porodice. Poslodavce treba na drugačiji način motivisati za angažiranje osoba sa invaliditetom za rad na otvorenom tržištu rada. Ta se pitanja moraju urediti na način da se unaprijedi zapošljavanje osoba sa invaliditetom u okviru njihove preostale radne sposobnosti, a ne da se i dalje radi na bazi njihovog socijalnog zbrinjavanja kakav je slučaj danas. Mjere i projekti nadležnih institucija se moraju prilagoditi i doraditi. Također potrebno je u realizaciju projekata uključiti osposobljena i kvalificirana udruženja, educirati državne službenike, učiniti funkcionalnim i korisnim baze podataka a što je osnov za planiranje. Iako je možda najmanje poznato i najsloženije, ali ovo pitanje se ne može tretirati izdvojeno od drugih pitanja koja su naš poslovni ambijent učinili izuzetno nepovoljnim (skupa fiskalna i parafiskalna opterećenja, visoki troškovi zdravstvenog osiguranja na teret poslodavaca, bolovanje na teret poslodavaca, zaštita na radu skupa i na teret poslodavaca, povrede na radu na teret poslodavaca bez obzira na krivicu. Javne prezentacije, medijske kampanje, promocije mogućnosti rada osoba sa invaliditetom i drugo, sve su to aktivnosti koje treba unaprijediti, kako bi se razbijale stigme i predrasude vezano za rad osoba sa invaliditetom" kazao je direktor Udruženja poslodavaca FBiH Mario Nenadić.