Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Online prezentacija: Kako ostvariti poticaje ako poslujete u IT i Outsourcing sektorima u KS


  Četvrtak, Juli 22. 2021

  14:00 h


U okviru programa podrške subjektima male privrede u Kantonu Sarajevo za 2021. godinu objavljena su dva javna poziva za podršku obuci i novom zapošljavanju u IT sektoru i administrativnim izvozno orijentisanim uslugama- Business Process Outsourcing ili skraćeno BPO sektoru.

U skladu sa komparativnim prednostima Kantona Sarajevo i identificiranim potencijalom novog održivog zapošljavanja, posebno mladih osoba, ukupna raspoloživa sredstva ova dva javna poziva iznose 640 hiljada KM, od čega je za podršku IT preduzetništvu predviđeno 500 hiljada KM, a za podršku zapošljavanju u domenu administrativnih izvozno orijentisanih usluga – BPO sektoru predviđeno 140 hiljada KM.

Maksimalan iznos sredstava koji može ostvariti jedna kompanija kroz navedene pozive je 70 hiljada KM iz IT sektora, odnosno 35 hiljada KM iz BPO sektora. U slučaju oba poziva od se kompanija očekuje da zaposle određeni broj osoba na period od minimalno godinu dana.

Poticaj po jednom kandidatu- novom zaposleniku iznosi 10 odnosno 7 hiljada KM. Kriteriji za apliciranje na ove javne pozive, način bodovanja prispjelih aplikacija, zajedno sa prijavnim obrascima objavljeni su na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo:
Link 1
Link 2

U cilju podrške i animiranja što više IT I BPO kompanija za učešće u ovim javnim pozivima Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo će u saradnji sa asocijacijama BIT Alijansa i ABSL održati javnu online prezentaciju na kojoj će se posebna pažnja posvetiti iskustvima sličnih javnih poziva, odgovoriti na najčešća pitanja i uputiti na korekcije čestih grešaka kompanija prilikom priprema aplikacija i ono što je važno predstavit će se aktivnosti na osiguranju tehničke podrške kompanijama u pripremi aplikacija.

U okviru navedene prezentacije bit će prezentirani i drugi programi Ministarstva privrede Kantona Sarajevo koje mogu koristiti kompanije iz IT i BPO sektora. Za sve zainteresovane kompanije online prezentacija će se održati u četvrtak 22.7.2021 godine od 14:00 do 16:00 sati putem linka: https://us02web.zoom.us/j/84693847322.

Arhiva