Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Online konferencija "Savremeni modeli umrežavanja poduzeća – klasterski model - šansa za tekstilni sektor u BiH?"


  Srijeda, Juni 24. 2020

  12:00 h


U sklopu e-sajma, 24.6.2020. godine, sa početkom u 12:00 sati, održat će se online konferencija "Savremeni modeli umrežavanja poduzeća – klasterski model - šansa za tekstilni sektor u BiH?" na kojoj će sudjelovati predstavnici tekstilnih kompanija, udruženja i komora, obrazovnih i podržavajućih institucija, a razgovarat će se o savremenim modelima udruživanja s ciljem utemeljenja platforme za dijalog i delegiranje inicijativa za podizanje konkurentnosti kompanija iz tekstilnog sektora.

Online konferencija će biti organizirana putem platforme Google Meet a link za pristup je https://meet.google.com/nsv-mmhw-nhe

Organizatori moče da ih se obavijesti o sudjelovanju s obzirom da je broj sudionika ograničen.

Arhiva