Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Online konferencija “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“


  Srijeda, Juni 23. 2021

  13:30 h


Online konferencija "Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH" organizuje Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE).

Konferencija će se održat 23. juna 2021. godine, sa početkom u 13:30 satu, putem Zoom platforme.

Pozivno pismo i agenda

Arhiva