Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Okrugli sto UPFBiH i privrednika sa područja Zenice


  Utorak, Mart 05. 2024

  10:00 h


S ciljem prezentacije aktivnosti i rada reprezentativnog Udruženja poslodavaca u FBiH, kao i prioritetnih aktivnosti za poboljšanja poslovnog ambijenta, Udruženje poslodavaca u FBiH u saradnji sa našom kantonalnom organizacijom – Grupacijom poslodavaca ZDK pri UPFBiH i Udruženjem privrednika Grada Zenica organizuje okrugli sto privrednika sa područja Zenice.

Sastanak će se održati 05. marta 2024. godine sa početkom od 10:00 sati u prostorijama kompanije ArcelorMittala Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka I br. 17, Zenica, zgrada glavne direkcije.


Arhiva