Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Okrugli sto UPFBiH i privrednika sa područja Maglaja


  Srijeda, Mart 06. 2024

  10:00 h


S ciljem prezentacije aktivnosti i rada reprezentativnog Udruženja poslodavaca u FBiH, kao i prioritetnih aktivnosti za poboljšanja poslovnog ambijenta, Udruženje poslodavaca u FBiH organizuje okrugli sto privrednika sa područja Maglaja.

Sastanak će se održati 06. marta 2024. godine sa početkom od 10:00 sati u Domu kulture Edhem Mulabdić, Sulejmana Omerovića Cara 2, Maglaj.

Arhiva