Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Okrugli sto UPFBiH i poslodavaca sa područja Kaknja


  Četvrtak, Mart 07. 2024

  13:00 h


S ciljem prezentacije aktivnosti i rada reprezentativnog Udruženja poslodavaca u FBiH, kao i prioritetnih aktivnosti za poboljšanja poslovnog ambijenta, Udruženje poslodavaca u FBiH u saradnji sa našom kantonalnom članicom – Udruženjem poslodavaca općine Kakanj organizuje okrugli sto privrednika sa područja Kaknja.

Sastanak će se održati 07. marta 2024. godine sa početkom od 13:00 sati u prostorijama Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj, Selima ef. Merdanovića 146, Kakanj.

Arhiva