Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Okrugli sto privrednika sa područja Tuzle i Lukavca


  Utorak, Februar 27. 2024

  12:00 h


S ciljem prezentacije aktivnosti i rada reprezentativnog Udruženja poslodavaca u FBiH, kao i prioritetnih aktivnosti za poboljšanja poslovnog ambijenta, Udruženje poslodavaca u FBiH u saradnji sa našom kantonalnom članicom – Grupacijom poslodavaca Tuzlanskog kantona, organizuje okrugli sto privrednika sa područja općina/gradova Tuzla i Lukavac.

Okrugli sto će se održati 27. februara 2024. godine (utorak) sa početkom u 12:00 sati u prostorijama hotela Grand Tuzla, ulica ZAVNOBIH-a 13. 75000 Tuzla (bivši hotel Tuzla), sala za sastanke ili amfiteatar (u zavisnosti od broja prijavljenih učesnika).

Arhiva