Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Okrugli sto - predstavljanje dokumenta "Šta poslodavci očekuju od vlasti", Travnik


  Petak, Decembar 09. 2022

  10:00 h


Udruženje poslodavaca FBiH organizuje okrugli sto na kojem će predstavnici Udruženja poslodavaca FBiH prezentirati prioritetne aktivnosti iz dokumenta UPFBIH "Šta poslodavci očekuju od vlasti".

Okrugli sto će se održat održati 09. decembra 2022. godine u Travniku, Univerzitet u Travniku, Edukacijski fakultet, adresa Aleja Konzula 5, sa početkom od 10:00 sati.


Arhiva