Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Okrugli sto "Neophodnost izmjene Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom"


  Četvrtak, Decembar 15. 2016

  12:00 h


druženje poslodavaca FBiH u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada (ILO) organizuje Okrugli sto na temu „Neophodnost izmjene Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom".

Cilj održavanja Okruglog stola je da se uz analizu postojećeg zakonodavnog okvira koji je neadekvatan i destimulativan pokuša doći do najboljih zakonskih rješenja, u cilju stvaranja uslova za veće zapošljavanje osoba sa invaliditetom.  

Location : Hotel Bosnia, Kulovića 9, Sarajevo
Arhiva