Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Okrugli sto - Neminovnost uvođenja softverske fiskalizacije


  Utorak, Decembar 14. 2021

  10:00 h


Udruženje poslodavaca FBiH, u saradnji sa Sarajevo School of Science and Technology, organizira okrugli sto na temu "Neminovnost uvođenja softverske fiskalizacije”.

Okrugli sto će se održati 14. decembra 2021. godine od 10:00 do 13:15 sati na Sarajevo School of Science and Technology, Hrasnička cesta 3a, Sarajevo.

Uvodničari:
• Prof. dr. Belma Ramić-Brkić, dekanesa Računarskih nauka, Sarajevo School of Science and Technology
• Prof. dr. Zanin Vejzović, profesor Računarskih nauka, Sarajevo School of Science and Technology
• Mr. Faruk Hadžić, profesor Fakulteta ekonomije i biznisa, Sarajevo School of Science and Technology
• Prof. dr. Vedad Silajdžić, profesor Ekonomskog fakultata UNSA

Okrugli sto će modelirati prof. dr. Vjekoslav Domljan, rektor Sarajevo School of Science and Technology, istaknuti ekonomski stručnjak i analitičar.

Potrebno je prisustvo potvrditi na mail v.zivkovic@upfbih.ba ili broj telefona 033 552 460.

Arhiva