Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo


  Srijeda, Februar 28. 2024

  14:00 h


V sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo održat će se 28.02.2024. godine (srijeda), sa početkom u 14:00 sati u prostorijama kompanije KONZUM D.O.O., Kamenolom 10, 71210 Ilidža.

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika sa IV sjednice Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo
2. Informacija sa sastanka održanog sa premijerom i ministrima Vlade Kantona Sarajevo:
   - Privredne i poslovne aktivnosti
   - Parafiskalni nameti
   - Reforma tržišta rada
   - Komunalna privreda (odvoz smeća)
   - Rad inspekcijskih organa/rad na crno
   - Zakon o dualnom obrazovanju
   - Zakon o Ekonomsko-socijalnom vijeću za područje Kantona Sarajevo
   - Izgradnja proizvodno-poslovne infrastrukture
   - Prijedlog projekata
3. Informacija sa sastanka održanog sa premijerom i ministrima Vlade Federacije BiH
4. Tekuća pitanja.


Arhiva