Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Održana sjednica ESV-a ZDK

Održana sjednica ESV-a ZDK
Na sjednici ESV-a za područje ZDK, održanoj 31.05.2022. godine, članovi su razmatrali Izvještaj o izvršenju Budžeta ZDK za 2022. godinu. Nakon uvodnog izlaganja ministra finansija, delegacija poslodavaca je izrazila zadovoljstvo predloženim Budžetom te su naglasili da su prvi put u Budžetu povećane pozicije poticaja, te da je Budžet realno projiciran i ostvaren.

Delegacija poslodavaca traži da se u rebalansu Budžeta pozicija poticaja privredi poveća, a kako bi se uložilo u poslovne zone i infrastrukturu.

Na sjednici je također razmatrana informacije o dostignutom stanju u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom za 2021. godinu. Informacija je primljena k znanju.

Pod tačkom Razno, predsjednik ESV-a ZDK Mirnes Bašić je napomenuo da je rebalans Budžeta planiran u šestom mjesecu te da je predviđeno dodatnih milion KM za privredu, milion KM za poljoprivredu, pomoć za sport, osigurati sredstva za školsku infrastrukturu te socijalna davanja.

Poslodavci su naglasili da je potrebno detaljno analizirati Zavod za zapošljavanje i Zavod za zdravstvenu zaštitu, jer informacije koje se dobivaju ne predstavljaju realno stanje, posebno uzimajući u obzir činjenicu da su osobe na evidenciji Zavoda za zapošljavanje uglavnom zbog zdravstvene zaštite, ali ne i zbog traženja posla. Poslodavci su istakli da mi svi građani trebali imati osnovno zdravstveno osiguranje, čime bi se Zavod za zapošljavanje rasteretio.

Donesen je zaključak da će ESV ZDK uputiti inicijativu Vladi FBiH za izmjene Zakona o zdravstvenom osiguranju u smislu da se osigura svim stanovnicima FBiH pravo na besplatno zdravstveno osiguranje bez obzira na status zaposlenosti, a isto im garantuje Ustav BiH.