Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Održan sastanak sa predstavnicima Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju Sarajevo

Održan sastanak sa predstavnicima Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju Sarajevo
Predstavnici Udruženja poslodavaca u FBiH održali su 06. februara sastanak sa predstavnicima Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju Sarajevo kome je prisustvovalo rukovodstvo Agencije na čelu sa direktorom Adnanom Jašarevićem.

Direktor UPFBiH Mario Nenadić upoznao je predstavnike Agencije o trenutnom stanju u poslovnom okruženju, uvjetima poslovanja kao i problemima u privlačenju investicija u privredi. Predstavnici Agencije predstavili su trenutne aktivnosti Agencije te raspoložive programe i projekte u oblasti razvoja i potencijalnog investiranja u KS. Naglašen je zastoj u razvojnim projektima, kao i činjenica da su zaustavljeni projekti gradnje.

Predstavnici Agencije i Udruženja u konačnici su usuglasili zajednički rad na nivou kantona i prema federalnim institucijama u dijelu nadležnosti kantonalne agencije i Udruženja poslodavaca a vezano za projekte razvoja investicija i olakšanog poslovanja u narednom periodu. Najavljeni su zajednički sastanci sa predstavnicima kantonalnog Udruženja poslodavaca s ciljem pripreme i realizacije određenih zajedničkih projekata na planu promocije privrednih aktivnosti i budućih investicija u KS.