Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Održan sastanak pregovaračkih timova UPFBiH i Sindikata tekstila, kože, obuće i gume FBiH

Održan sastanak pregovaračkih timova UPFBiH i Sindikata tekstila, kože, obuće i gume FBiH
Pregovarački timovi Udruženja poslodavaca FBiH i Sindikata tekstila, kože, obuće i gume FBiH održali su 05. oktobra 2021. godine pripremni, inicijalni, sastanak za otpočinjanje pregovora za potpisivanje Kolektivnog ugovora za djelatnost tekstilne, kožarsko-prerađivačke, gumarske i industrije obuće u FBiH.

Na sastanku je zaključeno da će se naredni sastanak održati 14. oktobra kada će i zvanično početi pregovori.