Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Objavljeni javni pozivi za subvencioniranje privatnih preduzeća i poduzetnika

Objavljeni javni pozivi za subvencioniranje privatnih preduzeća i poduzetnika
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije objavilo je dva javna poziva za kandidovanje programa utroška utvrđenih sredstava iz Budžeta FBiH za subvencioniranje privatnih preduzeća i poduzetnika - "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima" i "Tekući transferi i drugi tekući rashodi – subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima-za uvezivanje radnog staža".

Javni poziv "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima" odnosi se na finansijsku pomoć privrednim društvima u sektoru prerađivačke industrije s ukupnim raspoloživim sredstvima od 30 miliona KM.

Maksimalan iznos finansijske pomoći koji se može dodijeliti jednom korisniku, po ovom javnom pozivu, ne može preći 700.000 KM.

Ovo ministarstvo poziva sve zainteresovane da preuzmu javni poziv sa web stranice www.fmeri.gov.ba, te da se prijave ukoliko ispunjavaju zadane kriterije, uz napomenu da privredna društva koja su bila korisnici finansijske pomoći u 2020. godini ne mogu aplicirati po ovom javnom pozivu.

Specifičnost ovog javnog poziva je da će svi prijavljeni koji budu ispunjavali uslove dobiti sredstva proporcionalno broju uposlenih u privrednom društvu.

Ovaj javni poziv je objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, broj 76/21 i u dnevnim novinama 24.09.2021. godine, kao i na web stranici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, a otvoren je 21 dan od dana zadnje objave, odnosno do 15.10.2021. godine.

Više o ovoj javnom pozivu na linku OVDJE.

Javni poziv "Tekući transferi i drugi tekući rashodi – subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima-za uvezivanje radnog staža" odnosi se na pravna lica čija je primarna djelatnost:

- Metalna, elektro i automobilska industrija,
− Industrija građevinskog materijala,
− Drvna, papirna i grafička industrija,
− Proizvodnja tekstila, kože i obuće,
− Hemijska industrija i industrija gume i plastike.

Dodjela sredstava ima za cilj penzionisanje zaposlenika, kroz finansiranje neizmirenih obaveza privrednog  društva za  nedostajući  staž (uvezivanje  radnog staža), za zaposlenike koji ostvaruju to pravo. Raspoloživa sredstva su grant sredstva i dodjeljuju se za izmirenje dugovanja privrednog društva za neuplaćene doprinose samo po osnovu obaveza za PIO/MIO, zaposlenicima koji su stekli uslove za odlazak u penziju do dana podnošenja zahtjeva za dodjelu istih i koji su do dana podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava, podnijeli zahtjev za penzionisanje nadležnoj Kantonalnoj administrativnoj službi Federalnog zavoda PIO/MIO.

Sredstva za provođenje ovog javnog poziva utvrđena su Budžetom FBiH u iznosu od 3.000.000,00 KM.

Više informacija u pozivu.