Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Nova članica UPFBiH - Rudnik krečnjaka Vijenac d.o.o. Lukavac

Nova članica UPFBiH - Rudnik krečnjaka Vijenac d.o.o. Lukavac
RUDNIK KREČNJAKA „VIJENAC" d.o.o. Lukavac je kamenolom koji se bavi eksploatacijom krečnjaka, odnosno vađenjem ukrasnog kamena i kamena za gradnju, gipsa, krede i škriljevca. Kamenolom se nalazi 23 kilometra udaljen od Grada Lukavac, odnosno 12 kilometara od Opštine Banovići.

Od 2010. godine kamenolom se nalazi u suvlasništvu Lukavac Cement d.o.o. Lukavac i Camis Madencilik A.S Istanbul, kompanije iz R. Turske, te predstavlja osnovnog dobavljača kamenih agregata za potrebe proizvodnje finalnih proizvoda kompanija Sisecam Soda Lukavac d.o.o. i Lukavac Cement d.o.o.