Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Nova članica UPFBiH - BinBin

Nova članica UPFBiH - BinBin
BinBin je tehnološka kompanija koja razvija sopstvenu tehnologiju u oblasti urbanog transporta i nudi ekološki prihvatljiva i praktična riješenja u mikromobilnosti.

Kompanija nudi praktičnu i održivu opciju prijevoza korisnicima koji su umorni od gradskog saobraćaja. Također ima za cilj smanjenje emisije ugljika razvojem ekološki osjetljivih tehnologija i nastavlja svoje napore s najvećom pažnjom i pozornosti za sljedeće generacije. Trenutno, usluga je dostupna u 14 gradova u Turskoj, uključujući Istanbul, Izmir, Konyu, Kajseri, Antalyu, Eskišehir, Samsun, Adanu, Kocaeli, Bursu, Trabzon, Diyarbakır, Gaziantep i Sakaryu, te u Sofiji i Sarajevu gdje BinBin pruža svoje usluge za od više od dva miliona korisnika.