Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Nova članica UPFBiH - BI Consulting d.o.o.

Nova članica UPFBiH - BI Consulting d.o.o.
Bi Consulting d.o.o. je kompanija smještena u Sarajevu, a registrovana u Bosni i Hercegovini i Holandiji, s misijom da doprinese ekonomskom prosperitetu Bosne i Hercegovine i Holandije te promocije poslovne etike i integriteta.

Vizija kompanije je promocija i primjena najboljih poslovnih standarda i prakse, trening i savjetovanje poslovnih vođa na putu ka njihovom uspjehu.

Više o kompaniji na oficijelnoj stranici BI Consulting.