Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Međunarodni B2B susreti


  Utorak, Mart 31. 2020

  14:00 h


INTERA Tehnološki park Mostar organizira Međunarodne B2B susrete prvog dana Mostarskog sajma 31. marta 2020. s početkom u 14:00 sati u dvorani br. 3 Paviljona 1 mostarskog sajma.

Olakšajte i ubrzajte pronalaženje novih kupaca, dobavljača, partnera ili naprosto novih poslovnih kontakata iz zemalja iz regije zapadnog Balkana i šire. Saznajte i kako iskoristiti usluge Europske poduzetničke mreže!

Kratkom registracijom na B2B platformi izradite svoj poslovno/partnerski profil i u konačnici rezervirajte sastanak s Vama interesantnim preduzećima. Sudjelovanje na ovim B2B susretima je besplatno, a potvrđena registracija je istovremeno i ulaznica na Mostarski sajam.

Arhiva