Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Konferencija o poslovnom integritetu


  Četvrtak, Maj 24. 2018

  08:30 h


Primarni cilj ovogodišnjeg BCEF-a je jačanje znanja domaćih i regionalnih privrednih subjekata kako da svoje poslovanje prilagode međunarodnim standardima poslovanja i izbjegnu rizike od nesvjesne uključenosti u zabranjene prakse, s akcentom na sve prisutnije izricanje sankcija od strane Svjetske banke (WB), Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i drugih vezanih finansijskih institucija, i to privrednim subjektima koji tokom poslovanja dođu u rizik od pet zabranjenih poslovnih praksi: prevara, korupcija, povreda konkurentnog postupka, iznuda i ometanje istrage od strane međunarodnih finansijskih institucija, uključujući pranje novca.

Glavna tema foruma prati rastuću interakciju domaćih preduzetnika sa međunarodnim standardima poslovanja, kao što su širenje na strana tržišta, korištenje sredstava međunarodnih finansijskih institucija ili partnerstvo sa multinacionalnim kompanijama koje provode stroge procedure integriteta u saradnji sa partnerskim kompanijama. U toj interakciji postoje rizici kojima su kompanije izložene ukoliko ne vode računa da se domaće i međunarodne prakse uveliko razlikuju.

Domaća privreda nije dovoljno upoznata sa zabranjenim praksama i rizikom izricanja sankcija kompanijama od strane Svjetske banke ili EBRD-a u vidu zabrane izlaska na sve tendere koji su dijelom ili u potpunosti finansirani od strane međunarodnih finansijskih institucija. Razlog za izricanje sankcija može biti kada se dva povezana pravna lica jave na isti tender, pa čak iako niti jedno od njih nije pobijedilo na tenderu, iako je ova pojava u BiH ustaljena praksa i do sada nije bila smatrana kažnjivom praksom. Takođe, postoje velike restrikcije kod angažovanja ili upošljavanja sadašnjih i bivših javnih službenika i politički eksponiranih osoba ili angažovanje pravnih lica povezanih sa istim, te obaveza da kompanija vodi računa o riziku uključenosti podizvođača, dobavljača, agenata, zastupnika i dr. u neku od zabranjenih praksi, kao i niz drugih zabranjenih praksi koje u domaćoj javnosti nisu prepoznate kao rizik.

Ujedno, nedostatak integriteta u poslovnom i javnom sektoru je jedan od glavnih uzroka slabe zastupljenosti investitora iz razvijenih zemalja na našim prostorima i nove negativne pojave povlačenja uglednih međunarodnih kompanija s našeg tržišta – čime se ne gube samo radna mjesta već i transfer znanja i kvalitetnih proizvoda i usluga.

Govornici i panelisti na BCEF 2018 bit će i predstavnici Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Ureda glavnog poslovnog ombudsmana iz Ukrajine, i dr., kao i predstavnici uglednih međunarodnih kompanija koje posluju u zemljama Balkana. Oni će između ostalog govoriti i o standardima međunarodnih finansijskih institucija iz oblasti korporativnog integriteta, izazovima implementacije programa prevencije zabranjenih praksi na Balkanu, novoj regulativi Evropske unije o privatnosti podataka i dr.

Učešće na BCEF-u 2018 i podrška ovom događaju kompanijama daje priliku da postanu prepoznatljive za međunarodne i domaće poslovne aktere, kao i za međunarodne kreditore, kao pauzdan partner koji poštuje ili nastoji postići visoke standarde korporativnog integriteta. Također, postoji i mogućnost izlaganja rješenja, proizvoda, usluga, IT rješenja iz ove oblasti.

Sve detaljne informacije o mogućnostima učešća i uvjetima podrške BECF-u možete naći na linku https://wefec.org/balkan-compliance-ethics-forum-2018-2/
 
 
 
 

Arhiva