Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Konferencija i poslovni susreti "Mogućnosti za projekte, umrežavanje i prikupljanje informacija"


  Srijeda, April 06. 2022

  10:30 h


U ime Komorskog investicijskog foruma Zapadnog Balkana (KIF ZB) u okviru EU projekta „EU podrška KIF ZB", Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji s komorama u regionu i EEN mrežom organizuje veliki događaj pod nazivom „Mogućnosti za projekte, umrežavanje i prikupljanje informacija”.

Događaj će se održati 06.04.2022. godine na 23. Međunarodnom sajmu gospodarstva Mostar 2022, Paviljon 1 – Dvorana 3.

Fokus konferencije bit će organska proizvodnja i cirkularna ekonomija, dok će poslovni susreti imati opći karakter. Glavni cilj događaja je uspostavljanje kontakata i saradnje između poslovnih subjekata kao i promocija dobrih i korisnih praksi. Očekuje se učešće kompanija iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije, Mađarske, Hrvatske i Kine.

Program konferencije će obuhvatiti:
– Prezentacija korisnih platformi za kompanije;
– Izazovi u poslovanju;
– Mogućnosti, koristi i primjenjivost cirkularne ekonomije u ZB;

Fokus poslovnih susreta (b2b sastanaka) će biti na sljedećim sektorima privrede:
– Poljoprivredno-prehrambeni sektor;
– IKT i telekomunikacijski sektor;
– Turizam;
– Građevinska industrija;
– Metal;
– industrijska proizvodnja;
– Ostalo

Učešće u konferencijskom dijelu i poslovnim susretima je besplatno. Registracija je obavezna putem platforme.

Više informacija o konferenciji i poslovnim susretima, uključujući registraciju, detaljan program i online zakazivanje sastanaka, dostupne na sljedećem linku:
https://conference-and-b2b-meetings-mostar.b2match.io/.

Detaljnije informacije o događaju možete naći u Pozivnom pismu i Programu.

Arhiva