Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Konferencija "Poboljšanje saradnje između škole i privrede"


  Ponedjeljak, Decembar 04. 2017

  11:00 h


Finalna konferencija regionalnog projekta "Poboljšanje saradnje između škole i privrede” sa prezentacijom "Priručnika za organizatora praktične nastave” održat će se 4. decembra 2017. godine u Sarajevu, u 11:00 sati u hotelu Europe.

Arhiva