Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Konferencija "Partnerstvom do boljeg poslovnog ambijenta u Unsko-sanskom kantonu"


  Četvrtak, Juni 13. 2019

  11:00 h


Grupacija poslodavaca USK pri UPFBiH i Vlada USK organiziraju konferencija "Partnerstvom do boljeg poslovnog ambijenta u Unsko-sanskom kantonu" koja će biti posvećena mjerama za rasterećenje privrede i poboljšanju poslovnog ambijenta na području USK. Na konferenciji će se razgovarati i o aktuelnim privrednim kretanjima u USK, mjerama koje poduzima Vlada USK na poboljšanju ukupnog ambijenta i smanjenju parafiskalnih nameta, te inicijativama Udruženja poslodavaca FBiH i Grupacije poslodavaca USK pri UP FBiH za smanjenje/ukidanje parafiskalnih nameta i uključivanju reprezentativnih socijalnih partnera na području USK u izradu propisa.  
 
Konferencija će se održati u Bihaću, 13.06.2019. godine (četvrtak), sa početkom u 11:00 sati u sali hotela Emporium, adresa: Dr. Irfana Ljubijankića 90.

Arhiva