Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Konferencija "Dualno obrazovanje u Kantonu Sarajevo u okviru srednjeg stručnog obrazovanja"


  Srijeda, Oktobar 27. 2021

  11:00 h


Na ovoj konferenciji pokušat će se dati odgovore na pitanje šta je to dualni model obrazovanja u okviru srednjeg stručnog obrazovanja, predstavit će se rezultati rada Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i zajedničke napore drugih involviranih aktera, a u vezi sa izradom Nacrta Zakona o dualnom obrazovanju. Prisutni će imati priliku čuti o Nacrtu Zakona o dualnom obrazovanju i o ulogama različitih institucija, ustanova i organizacija prilikom buduće implementacije Zakona. Pored toga, na konferenciji će biti razmijenjena i iskustva iz drugih zemalja (Austrije, Njemačke, Srbije i Švicarske) u vezi sa izazovima i benefitima koje sa sobom nosi dualno obrazovanje.

Broj on-line učesnika nije ograničen, a dnevni red će biti naknadno dostavljen.
 
Potrebno je prisustvo potvrditi na mail ena.krkalic@boram.ba najkasnije do 25.10.2021. godine, a nakon Vam se dostavlja link za Zoom sa pristupnim podacima za online praćenje Konferencije.

Arhiva