Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Jednodnevni seminar o javnim nabavkama


  Četvrtak, Februar 22. 2018

  09:00 h


JEDNODNEVNI SEMINAR

 IZAZOVI U JAVNIM NABAVKAMA

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZJN U 2018 GODINI

PRIPREMA I ORGANIZACIJA JAVNIH NABAVKI

E-AUKCIJA

UPRAVNA ZAŠTITA I UGOVORI

 

Sarajevo, 22.02.2018. godine

HOTEL EUROPE GROUP - HOTEL HOLIDAY

Seminar namijenjen:

Predstavnicima ugovornih organa iz čl. 4. i 5. Zakona o javnim nabavkama, članovima komisije za javne nabavke, službenicima uključenim u postupak javne nabavke, privrednim subjektima i za sve ostale zainteresovane.

Ciljevi seminara:                  

 • Priprema i planiranje javnih nabavki za 2018. godinu
 • Prepoznati potencijalne rizike i načine rješavanja određenih problema
 • Najava, zakazivanje i provođenje e-aukcije kao načina za okončanje postupka nabavke sa ciljem uštede javnih sredstava
 • Na koji način uspješno provesti realizaciju potpisanog ugovora
 • Žalbeni proces i pravna zaštita sa praktičnim primjerima           
                     

Sadržaj seminara:

 • Zakon o izmjenama i dopunama ZJN koji je u pripremi i šta nam donosi
 • Priprema tehničke specifikacije - kako pripremiti TS, dobra i loša praksa
 • Menadžment javne nabavke - kako organizovati službu za nabavku
 • Šta je e-aukcija?
 • Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcije
 • Kako i kada zakazati e-aukciju?
 • Kriterij najniža cijena i ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Izmjena ili otkazivanje e-aukcije
 • Praćenje toka e-aukcije 
 • Trajanje, tok i završetak e-aukcije
 • Slikoviti prikaz e-aukcije u toku - Primjeri
 • Mišljenje AJN BiH - Pitanja i odgovori
 • Upravna zaštita u postupku javne nabavke
 • Pojam, zaključivanje i upravljanje ugovorima o javnim nabavkama

Raspored seminara:

09:30 – 10:00 Registracija učesnika

10:00 – 11:30 I MODUL

11:30 – 12:00 Kafe pauza

12:00 – 13:30 II MODUL

13:30 – 14:30 Ručak za sve učesnike

14:30 – 16:00 III MODUL

16:00 – 16:20 - Diskusija i evaluacija seminara

                       - Podjela Uvjerenja o usavršavanju (certifikata)

Metodologija rada:

Interaktivni seminar sa iznošenjem problematike učesnika u postupku javne nabavke, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije. Prikazat će se određene prezentacije, uključiti teorijska analiza, ali najveći dio je posvećen praktičnim iskustvima i primjerima.

Predavači:

Josip Jakovac, IMPPM - trener trenera JN TOT projekta EK, trener JN AJN, predsjedavajući radne grupe za izradu ZIDZJN, Agencija za javne nabavke BiH.

Bojan Ždrale, dipl. ekonomist - ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH, završio obuku za trenere za JN u okviru Regionalnog projekta TOT II – training of treners - ITCILO, završio obuku za trenere „Jačanje sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini".

Fuad Kozadra, dipl. ekonomist - završio obuku za trenere za JN u okviru Regionalnog projekta TOT I – training of treners - ITCILO.

Tarik Rahić, dr. sci. - ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH, ovlašteni trener Agencije za državnu službu FBiH.

 

ONLINE REGISTRACIJA: http://kventum.ba/jednodnevni-seminar-izazovi-u-javnim-nabavkama-zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zjn-u-2018-godini-priprema-i-organizacija-javnih-nabavki-e-aukcija-upravna-zastita-i-ugovori/ 

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme, jer je broj učesnika ograničen.

Prijave traju do: 15.02.2018.

 

Za više informacija obratite se:

KVENTUM d.o.o. Poslovno-edukativni centar

Tvornička broj 3, 71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

 

Telefon: +387 33 621 268 

Fax: +387 33 621 273

Mob: +387 61 307 131

 

E-mail: info@kventum.ba

Web: www.kventum.ba

 

 


Arhiva