Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Javna rasprava o setu zakona iz nadležnosti Sektora energije


  Četvrtak, August 18. 2022

  11:00 h


Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je prihvatio Nacrt zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji BiH, Nacrt zakona o električnoj energiji Federacije BiH i Nacrt zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, te između ostalog zadužio predlagatelja da provede javnu raspravu.

S tim u vezi, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, radi blagovremenog informisanja javnosti, objavljuje Nacrte Zakona koji se mogu preuzeti sa stranice Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije:

Nacrt Zakona o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine - zaključak

Nacrt Zakona o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine

Nacrt Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije - zaključak (Zastupnički dom)

Nacrt Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije - zaključak (Dom naroda)


Nacrt Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije

Nacrt Zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine - zaključak

Nacrt Zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će u razmatranje uzeti pisane komentare dostavljene na adresu ministarstva:

Alekse Šantića b.b.
88000 Mostar

ili na elektronsku adresu: sektor.energije@fmeri.gov.ba najkasnije do 05.09.2022. godine.

Javne rasprave o tekstu nacrta gore navedenih zakona održat će se u sljedećim terminima:

- 18.08.2022. godine u 11:00 sati, u Sarajevu, u prostorijama Privredne komore FBiH, Branislava Đurđeva 10, Sarajevo;

- 19.08.2022. godine u 11:00 sati, u Tuzli, u prostorijama Privredne komore Tuzlanskog kantona, Trg slobode b.b., Tuzla;

- 22.08.2022. godine u 11:00 sati, u Mostaru, u prostorijama Ureda Privredne komore FBiH, Kneza Domagoja 12, Mostar.

Arhiva