Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Javna rasprava o Nacrtu zakona o javno-privatnom partnerstvu FBiH


  Srijeda, April 20. 2022

  13:00 h


Parlament Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu Federacije Bosne i Hercegovine, i to: Zastupnički dom na 30. redovnoj sjednici, koja je održana 09.03.2022. godine i Dom naroda na 10. vanrednoj sjednici održanoj 24.03.2022. godine., kada je donesen i zaključak o obavezi provođenja javne rasprave u trajanju od 60 dana.

Javna rasprava će se održati u prostorijama Privredne komore FBiH i to:

U Sarajevu, 20.04.2022. godine od 13:00 sati (ul. Branislava Đurđeva 10)
U Mostaru, 10.05.2022. godine od 13:00 sati (ul. Kneza Domagoja 12)

Javnu raspravu će voditi predstavnici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Pismeni i usmeni komentari na Nacrt mogu se dati na javnoj raspravi.

Potrebno je dolazak potvrditi do 18.04.2022. godine, te da se izjasnite na kojoj od ove dvije rasprave želite prisustvovati.

Kontakt osoba je Anela Karahasan - tel: 033 566 333, mob: 061 243 323, mail: a.karahasan@kfbih.ba.

Arhiva