Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Izborna sjednica Grupacije poslodavaca ZDK pri UPFBiH


  Četvrtak, Juni 30. 2022

  11:00 h


Izborna sjednica Grupacije poslodavaca ZDK pri UPFBiH održat će se 30. juna 2022. godine u 11:00 sati u prostorijama ZEDA-a, Poslovna zona 1, Zmaja od Bosne bb, Zenica.

DNEVNI RED

1) Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine Grupacije poslodavaca ZDK održane 30.09.2021.
2) Izbor radnih tijela za Skupštinu:
   a. zapisničar i dva ovjerivača zapisnika;
   b. dva člana Verifikacione komisije;
   c. dva člana Komisije za brojanje glasova.

3) Podnošenje Izvještaja o radu Grupacije, za period: juni 2021.- juni 2022. godine i Plan rada Grupacije za 2022.– 2023. godinu; izvjestilac potpredsjednik UO Ibrahim Meškić

4) Prijedlozi za izbor i imenovanja:
   a. Predsjednika i potpredsjednika Skupštine Grupacije
   b. Izbor 17 članova UO Grupacije poslodavaca ZDK pri UPFBiH
   c. Pet članova ESV-a i zamjenike članova ESV-a
   d. Prijedloga kandidata za delegate Skupštine UPFBiH
   e. Prijedlog kandidata za članove UO UPFBiH

5) Razno

Arhiva