Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

IX sjednica Upravnog odbora UPFBiH


Materijale za IX sjednicu Upravnog odbora UPFBiH možete preuzeti u PDF formatu:
 
Dnevni red
1. Konsultacije vezano za prioritetne programske aktivnosti UPFBiH za 2024. godinu;
2. Aktivnosti na jačanju uloge i članstva UPFBiH;