Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

IX proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH


  Ponedjeljak, Juli 17. 2017

  12:00 h


IX proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH će se održati dana 17.07.2017. godine (ponedjeljak), sa početkom u 12:00 časova, u prostorijama kompanije INSIDE BY EĆO, Pijačna 6, Sarajevo.
 
DNEVNI RED
 
1. Usvajanje Zapisnika sa VIII proširene sjednice UO
2. Razmatranje Nacrta zakona o doprinosima
3. Razmatranje Nacrta zakona o porezu na dohodak
4. Razmatranje Nacrta zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH
5. Razmatranje Inicijative o ukidanju fiskalnih kasa u veleprodaji
6. Tekuća pitanja

Arhiva