Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

IV proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH


Materijale za IV proširenu sjednicu Upravnog odbora UPFBiH možete preuzeti u PDF formatu:
 
DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika sa III sjednice Upravnog odbora UP FBiH;
2. Usvajanje Zapisnika sa I vanredne online sjednice;
3. Donošenje Odluke o prioritetnim aktivnostima iz dokumenta "Šta poslodavci očekuju od vlasti";
4. Inicijativa za stavljanje van snage Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži na pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode ("Sl. novine FBiH", br. 26/21 i 28/21);
5. Inicijativa za proširenje primjene granskih kolektivnih ugovora za djelatnost tekstilne, kožarsko-prerađivačke, gumarske i industrije obuće u FBiH i za djelatnost hemije i nemetala u Federaciji, koje je potpisalo Udruženje poslodavaca FBiH;
6. Donošenje odluke o imenovanju Pravnog savjeta UPFBiH;
7. Donošenje Odluke o imenovanju Ekonomskog savjeta UP FBiH;
8. Usvajanje odluka za održavanje XX redovne Skupštine Udruženja poslodavaca u FBiH:
a) Odluka o utvrđivanju datumu i mjesta održavanja;
b) Odluka o utvrđivanju dnevnog reda Skupštine;
9. Prezentacija projekta DArhiv;
10. Tekuća pitanja.